happy yesterday to all.

Ask kamiljaNext pageArchive

“Największą przysługą jaką mi wyświadczyłeś było zawiedzenie mnie”

(„Kill Your Darlings”)